Slider

Вибіркові освітні компоненти

Освітні компоненти BO1 і BO2

 1. Нанотехнології у зварюванні та споріднених процесах
 2. Сучасні технології створення інструментальних матеріалів
 3. Методи та обладнання для підвищення працездатності різального інструменту
 4. Процесно-орієнтоване проєктування
 5. Геометричні методи моделювання поверхонь літака
 6. Дизайн та експлуатаційні характеристики технічних об’єктів
 7. Динаміка процесів формоутворення різанням
 8. Інноваційні плазмо-струменеві технології
 9. Інноваційні технології створення та впровадження евтектичних композиційних матеріалів для наукоємної техніки
 10. Логіка керування багаторежимних мехатронних систем
 11. Математичне забезпечення САП
 12. Моделювання процесів різання
 13. Оптимізація процесів різання
 14. Основи фізико-технічних та хіміко-термічних процесів для підвищення ресурсу виробів машинобудування
 15. Проектування постпроцесорів для обладнання гнучких виробничих систем
 16. Ресурсозберігаючі технології утилізації відходів машинобудування
 17. Статистичні методи у наукових дослідженнях
 18. Теоретичні основи структурно-параметричного геометричного моделювання
 19. Тепломасообмін в гідравлічних і пневматичних системах
 20. Управління процесами шліфування
 21. Формування поверхневого шару пластичним деформуванням для підвищення ресурсу деталей в машинобудуванні

Освітня компонента BО3

 1. Інноваційні технології в зварюванні
 2. Геометричні засади оптимізації процесів проектування та виробництва літака
 3. Запірна і регулююча трубопровідна арматура
 4. Механіка покриттів
 5. Новітні наукові досягнення в машинобудуванні
 6. Оптимізація процесів пластичного формоутворення в інноваційному машинобудуванні
 7. Параметричне програмування верстатів з ЧПК
 8. Процеси обробки металів тиском з локальним осередком деформування
 9. Спеціальні технології інструментального виробництва
 10. Теорія формоутворення складних поверхонь
 11. Чисельні методи в інженерних розрахунках
© 2022 Навчально-науковий механіко машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org