Slider

Госпдоговірна тематика

 Перелік наукових досліджень, за якими

Механіко-машинобудівний інститут НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського”

має значні досягнення, перспективні розробки по госпдоговорних тематиках.

 

Найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання закінчених науково-дослідних робіт в межах

"6. Нові речовини та матеріали «Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання та оброблення конструкційних, функціональних i композиційних матеріалів»"

Госпдоговірна тема 02/14 "Розробка основних вузлів обладнання для високочастотної вібраційної обробки деталей мікрорізанням з формуванням спеціального профілю" (керівник Струтинський В.Б.)

Госпдоговірна тема 02/297/15 Розробка технічних пропозицій по підвищенню точності металорізальних верстатів шляхом мікропереміщень деталей за допомогою просторових систем приводів" (керівник Струтинський С.В.).

 

Найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт в межах

"6. Нові речовини та матеріали "Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання та оброблення конструкційних, функціональних i композиційних матеріалів""

Госпдоговірна тема № 5 "Розробка обладнання для автоматизованого виготовлення сфероподібних виробів" (керівник Кузнєцов Ю.М.).

 

Jordan AAA Shoes
© 2019 Механіко-Машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org