Slider

Вступ на V курс (магістратура) 2020р

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 5 курс (1 курс магістратури)

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра

Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової.

Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури. Прийом студентів на підготовку ступеня магістра здійснюється за результатами конкурсного відбору.

Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра вищої освіти проводяться:
для вступу на спеціальність 131 Прикладна механіка – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування, складених в рік вступу;

Цього року документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:
(у звязку з карантином дати можуть бути змінені)

Реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ

12 травня – 05 червня до 1800
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 серпня
Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ/ЄФВВ 05 – 22 серпня
Терміни прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів) 17 – 25 серпня
Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови 01 липня
Фахові вступні випробування (згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії) 05-26 серпня
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 01 вересня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 1800 10 вересня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 1300 14 вересня*
Зарахування вступників за державним замовленням до 1200 11 вересня
Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 вересня*

*в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.


Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розрахофується за формулою:

КБ = П1 + П2 + RA,

де
 П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
 П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
 RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку до відповідного документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

 RA = 2RA + 2RT ,

де: RA – академічна складова, RT – складова творчих досягнень.


Програми вступних фахових випробувань розміщуються на сайтах інституту та на сайтах відповідних кафедр.

 Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • шість фотографій

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.


Вартість навчання у 2020/2021 н.р. КПІ ім. Ігоря Сікорського на спеціальності 131 Прикладна механіка:

для другого рівня (магістр) вищої освіти 

  • 23000 грн/од.н.р. (очна форма навчання);
  • 11500 грн/од.н.р. (заочна форма навчання).

Наказ 1/175 від 08.05.2020 "Про встановлення вартості навчання на 2020/2021 навчальний рік"


Розклад комплексних фахових випробувань до магістратури

Розклад роботи атестаційної комісії

Перелік ліцензованих та акредитованих спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського

Готовий обирати? Визначайся із факультетом та інститутом в межах «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Обери спеціальність та спеціалізацію!

Не розумієш, що краще саме для тебе? Запитай експертів – наша команда супергероїв «КПІ ім. І. Сікорського» зі студентів та випускників готова відповісти на всі твої питання!

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2020 році

Програма вступного випробування з іноземної мови

Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНІВ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Програми фахових вступних випробувань:

© 2019 Механіко-Машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org