Нормативні документи

Закон України про вищу освіту

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Стратегія розвитку Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» на 2020-2025 роки

Нормативні документи з планування та організації навчального процесу

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наказ про навчально-наукові інститути КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наказ про затвердження перекладу англійською мовою інформації для замовлення документів про вищу освіту
    Додаток до наказу

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

© 2022 Навчально-науковий механіко машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org