Slider

Держбюджетна тематика

Перелік фундаментальних та прикладних наукових досліджень, за якими

Механіко-машинобудівний інститут НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського”

має значні досягнення, перспективні розробки з держбюджетною формою фінансування.

Розроблення інноваційних технологій штампування гільз для артилерійських снарядів для промислових підприємств України (механіко-машинобудівний інститут, керівник - Калюжний В.Л.)

 

Розвиток основних положень проектування маніпуляторів мобільних роботів спеціального призначення адаптованих для роботи з небезпечними об’єктами (механіко-машинобудівний інститут, керівник - Струтинський В.Б.)

 

Створення методів пластичного формоутворення конструкцій з нового зварювального сплаву системи Al-Mg-ПМ-РЗМ з високими механічними властивостями для авіакосмічного машинобудування (механіко-машинобудівний інститут, керівник - Керівник - Тітов В.А.)

 

Розробка методу прогнозування несучої здатності та температуростабільності силових платформ космічних апаратів (механіко-машинобудівний інститут, керівник - Бобир М.І.)

 

Комп’ютерно-інтегровані системи проектування та виготовлення складних фасонних поверхонь на основі сучасних процесів формоутворення (механіко-машинобудівний інститут, керівник - Охріменко О.А.)

 

Система для ультразвукового кавітаційного очищення води (механіко-машинобудівний інститут, керівник - Гришко І.А.)

 

2872-ф «Розроблення узагальненого методу прогнозування ресурсу експлуатації конструкцій із композиційних матеріалів при складному навантаженні з урахуванням пошкоджуваності» (механіко-машинобудівний інститут, керівник М.І. Бобир

 

2828 ф «Основи теорії проектування різальних інструментів для високошвидкісної обробки» (механіко-машинобудівний інститут, керівник Н.С. Равська)

 

2906 ф “Створення методів проектування процесів формоутворення конструкцій машинобудування при в’язкопластичному деформуванні гомогенних, евтектичнозміцнених та порошкових матеріалів” механіко-машинобудівний інститут, кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів, керівник Тітов В.А.)

 

2912-ф Теорія кінематики та динамічних робочих процесів обробки небезпечних об’єктів мобільними верстатами-роботами (керівник Струтинський В.Б.)

 

2913-п «Поліпшення результатів лазерної обробки (легування, наплавлення, Rapid Prototyping) керованими параметрами потоку газопорошкової суміші» (механіко-машинобудівний інститут, кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій, керівник-Коваленко В.С.)

 

2925 п «Розробка технології та обладнання для профілювання гвинтоподібних та ребристих труб та створення  високоефективних теплообмінників» (Механіко - машинобудівний інститут, керівник проф. Бобир М.І. )

 

2017п  «Інноваційні технології та верстатно-інструментальне оснащення високопродуктивної обробки різанням сучасних конструкційних матеріалів» (Механіко-машинобудівний інститут, керівник Петраков Ю.В., виконавці – проф. Пасічник В.А., проф. Данильченко Ю.М.

 

2038-п. Створення високоефективних виконавчих пристроїв до адаптивних систем автоматизації з відкритою архітектурою (Механіко-машинобудівний інститут, керівник Луговський О.Ф.) 

 

2028п Технологічні основи високопродуктивного виробництва заготовок та холодного штампування з них виробів зі стінкою змінної товщини (механіко-машинобудівний інститут, керівник  В.Л. Калюжний)

 

2047-р «Система для ультразвукової кавітаційної очистки води»,(керівник Гришко І.А.)

 

2938-р «Створення технологій пластичного деформування гомогенних та порошкових матеріалів в умовах надпластичності для забезпечення  ресурсу та надійності наукоємних виробів»(Мехнаніко-машинобудівний інститут, керівник А.В. Тітов)

 

Ф70/207-2017  Демпфер протезу колінного суглобу (керівник Галецький  О.С.)

© 2022 Навчально-науковий механіко машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org