previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Науково-дослідна робота 2612ф

«Створення теоретичних основ ресурсозберігаючої технології ізотермічного формоутворення в широкому діапазоні температур та швидкостей деформацій тонкостінних елементів виробів машинобудування»

(керівник В.А. Тітов)

Розроблені фундаментальні основи створення ресурсозберігаючих технологій пластичного формоутворення тонкостінних елементів виробів з заданими експлуатаційними властивостями, наприклад, точних заготовок лопаток і моноколіс, тощо з алюмінієвих і титанових сплавів. В рамках вирішення проблеми створено узагальнений теоретичний підхід до проектування процесів пластичного формоутворення в широкому діапазоні температур та швидкостей деформацій, який враховує структурні перетворення та різні механізми пластичної деформації. Використання структурно-феноменологічного моделювання в’язко-пластичної течії деформуємого середовища дозволило запропонувати єдиний метод розрахунку різних процесів і матеріалів, в тому числі структурно-неоднорідних. На основі пластичної течії та загальних рівнянь механіки суцільного середовища.

Розроблено теоретичний підхід апробовано при розрахунку та експериментальній реалізації процесів ізотермічного штампування, формоутворення в умовах короткочасної повзучості, штампування в твердо-рідинному стані,  а також на евтектично-зміцненому  сплаві системи  Ті - ТіВn. Показано, що для структурно-неоднорідних матеріалів перспективно двохстадійне формоутворення, при якому на першій стадії виконують модифікування структури в умовах інтенсивних деформацій зсуву.

Результати роботи впроваджено в навчальний процес – 

  • новий лекційний курс "Математичні основи пластичних деформацій".
  • "Теорія в’язко-пластичної течії металів".

Впроваджено новий лабораторний практикум.

Захищено три кандидатські дисертації.

Опубліковано три монографії, два навчальних посібника.

Отримано 9 патентів України.

Опубліковано 33 статті (з них 22 в журналах, що входять до наукометричних БД),

Опубліковано 45 доповідей на 42 міжнародних конференціях.

Захищено 6 магістерськіх робіт.

 

Розробка відповідає світовому рівню. Результати розробки використані на підприємстві:

  • ДП ЗМКБ «Прогрес» ім. ак. О.Г. Івченко
  • АТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя (технологічні рекомендації на процеси ізотермічного формоутворення), на основі госпдоговірної тематики, що підтверджено актами впровадження Показники ефективності розвитку госпдоговірної тематики на рік становить 3,0 ÷4,0.
© 2018 Механіко-Машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org