Slider

Госпдоговірна тема 02_297_15

Розробка технічних пропозицій по підвищенню точності металорізальних верстатів шляхом мікропереміщень деталей за допомогою просторових систем приводів

(керівник Струтинський С.В.)

На основі аналізу наявного технологічного обладнання окреслено коло задач, які ефективно розв’язуються мехатронними просторовими системами приводів. Розроблено ряд схемних і конструктивних рішень просторових систем приводів та проведена дослідна апробація характерних систем. Створені методи проектних розрахунків мехатронних просторових систем приводів та їх статичних і динамічних характеристик. Результати досліджень реалізовані в якості конкретних розробок, результатів математичного моделювання та дослідних зразків мехатронних просторових систем приводів та їх елементної бази, що по якісним показникам перевищує світові аналоги.

Результати роботи впроваджено в ТОВ «ПАБ».

За результатами роботи опубліковано 2 статті, 5- тез доповідей. До виконання залучалось 5 студентів. Захищена магістерська дисертація та 2 диплома бакалавра.

Jordan sneakers
© 2019 Механіко-Машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org