Slider

Інструментальні системи інженерного дизайну

Форма навчання: денна - бакалавр та магістр

Навчальні плани: бакалавримагістри

Освітня програма "ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ СИСТЕМИ ІНЖЕНЕРНОГО ДИЗАЙНУ" – це сучасна освітня програма, яка готує фахівця, здатного розв’язувати складні перспективні задачі та проблеми машинобудівного виробництва на світовому ринку в напрямках гармонійного поєднання функціональних, естетичних, ергономічних та техніко-економічних показників наукоємної продукції. На старших курсах ми даємо можливість формувати свої компетенції у напрямку "ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМОУТВОРЕННЯ ДЕТАЛЕЙ" в межах яких ведеться профільна конструкторсько-технологічна підготовка в галузі інструментального виробництва та технологій його забезпечення, а також посилена комп’ютерна підготовка з проектування та 3D-моделювання складнопрофільних виробів та інструментальних систем, їх удосконалення та оптимізації.

Завдяки двом міжнародним спільним навчальним центрам CAD/CAM технологій, студенти вивчають найсучасніше програмне забезпечення, таке, як фірми Autodesk при виборі компетенцій у напрямку “ІНЖЕНЕРНИЙ ДИЗАЙН”, там студенти одержують ґрунтовні знання з механічної інженерії, художнього конструювання, що підкріплено наскрізною комп’ютерною підготовкою, вивчають дисципліни з сучасного матеріалознавства, інтегрованих технологій, обладнання і оснастки, дизайну та реінжинірингу. Основа спеціалізації – художнє конструювання машин для різних галузей з урахуванням естетики, ергономіки, функціональності. Поглиблено вивчаються дисципліни комп’ютерної підтримки інженерної діяльності – програмування обладнання з ЧПК, автоматизація інженерного дизайну, технології тривимірного друку.

Роботодавці – ДП «Антонов», «Boeing», «Skoda Auto», «Sandvik», «SecoTools», «ISCAR» тощо.
Закінчивши навчання у нас ви можете працювати не тільки конструктором але й технологом на будь-яких машинобудівних підприємствах не тільки України, а і всього світу.

Сайт кафедри

© 2019 Механіко-Машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org