Slider

Технології виробництва літальних апаратів

Форма навчання: денна - бакалавр та магістр

Навчальні плани

Освітня програма ТВЛА (Технологія виробництва літальних апаратів) забезпечує фахівців за триступеневою системою підготовки: бакалавр – магістр – PhD. Підготовка фахівців для наукоємної галузі технології виробництва літальних апаратів включає новий комплекс знань для всіх етапів життєвого циклу літальних апаратів: проектування конструкцій, підготовка виробництва та впровадження новітніх технологій виготовлення літальних апаратів з використанням сучасних інструментів комп’ютерного проектування CAD/CAM/CAE – системах (Unigrafix, CATIA, SolidWorks, Abaqus та інші) з врахуванням властивостей сучасних конструкційних та функціональних матеріалів.

Під час навчання майбутні фахівці проходять практику та розподілення на підприємства - лідерів авіабудування ДП «Антонов», Прогрестех-Україна, ЗМКБ «Прогрес», АО «Мотор Січ». Всебічні знання дають можливість ефективно працювати на підприємствах малого та середнього бізнесу.

Обирай при вступі - КПІ ім. Ігоря Сікорського - 131 Прикладна Механіка - Механіко-машинобудівний інститут - освітню програму Технологія виробництва літальних апаратів.

Сайт кафедри

© 2019 Механіко-Машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org