Slider

Конструювання та дизайн машин

Форма навчання: денна - бакалавр та магістр

Опис освітньої програми

Конструювання та дизайн машин” – сучасна освітня програма, яка готує фахівця, здатного розв’язувати складні перспективні задачі та проблеми машинобудівного виробництва на світовому ринку.


Програма підготовки інженерних фахівців передбачає опанування способів та сучасних методик реалізації творчого задуму в реальний механізм, машину або продукцію. Створення механізму, вузла, машини полягає в послідовних процесах розрахунків, комп’ютерного моделювання та виготовлення майбутнього об’єкта. Перший етап будь-якої розробки це КОНСТРУЮВАННЯ - процес визначення форми, розмірів, взаємного розташування і параметрів частин та елементів конструкції об'єкта, його складових (агрегатів, систем, вузлів тощо), способу їх з'єднання, вибору матеріалів окремих елементів та розробки конструкторської документації. Конструювання передбачає свідоме та цілеспрямоване втілення винаходів, ідей та принципів, проведення розрахунків на основі знань з прикладних наук, виконання креслеників та інших дій, спрямованих на забезпечення заданих характеристик об'єкта конструювання. Отримані знання реалізуються з використанням найсучасніших пакетів систем автоматизованого проектування (CAD-системи) конструкцій та механізмів будь-якої складності.

 

На основі розробленої технічної документації (креслеників, 3D-моделей) базується наступний етап розробки – ПРОЕКТУВАННЯ - процес створення зразка, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта та способів його виготовлення в умовах автоматизованого виробництва (CAM-системи) на верстатах з ЧПК або адитивного виробництва засобами 3D-друку.

Для забезпечення естетичних потреб споживачів, інженери використовують наступний етап розробки - ДИЗАЙН — це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найповнішої відповідності функціонального призначення об'єктів естетичним потребам людини, з дотриманням ергономічних та безпекових вимог.

Дослідження роботи механізму, вузла, машини відбувається на етапі МОДЕЛЮВАННЯ — побудові моделі для дослідження та вивчення об'єкту в умовах, наближених до реальних, з урахуванням динамічних процесів, що виникають під час експлуатації (САЕ-системи).

Завдяки двом міжнародним спільним навчальним центрам CAD/CAM технологій, а саме «КПІ – Autodesk» та «КПІ – Delcam» студенти вивчають найсучасніше програмне забезпечення:

  • CAD-системи для 3D і 2D моделювання механічних систем – Autodesk Inventor® та Autocad®
  • CAМ-системи автоматизованого виробництва Fusion360®, Delcam PowerMILL®, Delcam FeatureCAM®
  • Системи математичного моделювання процесів та систем – MathCAD® та MATLAB®, зокрема, продукт для візуального моделювання динамічних систем Simulink®

Практично всі теми дипломних робіт магістрів запропоновані самими студентами і мають чіткі ознаки стартап-проектів. Наявність лабораторії FabLabKPI, яка оснащена сучасним обладнанням для оброблення на верстатах з ЧПК, 3D-принтерами, обладнанням для роботи з мікроелектронікою, дозволяє виготовляти моделі та прототипи у нас на кафедрі під час дипломного проектування для реалізації своїх ідей та розробок.


Кафедра конструювання машин. 

© 2022 Навчально-науковий механіко машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org