МЕХАНІКО - МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

КПІ імені Ігоря Сікорського

Спеціалізація "Інформаційні системи та технології в авіабудуванні"

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В АВІАБУДУВАННІ

Форма навчання: денна

Спеціалізація «Інформаційні системи та технології в авіабудуванні» передбачає:

  • Вивчення студентами інформаційних Continuous Acquisition and Life Cycle Support, всіх особливостей застосування технологій супроводження життєвого циклу проектування, виробництва до експлуатації машин, приладів, конструкцій.
  • Виконання автоматизованих наукових і прикладних досліджень динаміки і надійності технічних систем авіаційної техніки та енергомашинобудування за допомогою багатоваріантних комп’ютерних спеціалізованих СAD/CAM/CAE/PLM систем автоматизованого проектування конструкцій згідно національних і міжнародних стандартів та технічних регламентів.
  • Ознайомлення з інформаційними технологіями систем автоматизації інженерних досліджень, прикладними пакетами програм в галузі машинобудування, базами даних та знань.

Здобута всебічна освіта дає можливість працювати: системним програмістом, інженером, конструктором, керівником відділу, викладачем ВНЗ, інженером-програмістом, консультантом з інженерних питань, науковим співробітником на фірмах «ПРОГРЕССТЕХ-Україна», «Boeing» та інших підприємствах міжнародного рівня.

Контакти

Адреса: 03056 Україна, м. Київ,

пр. Перемоги 37, корп. 1, к. 225

телефони: (044) 204-94-55

                    (044) 204-94-63

Е-mail mmi@kpi.ua 

© 2017 Механіко - машинобудівний інститут