МЕХАНІКО - МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

КПІ імені Ігоря Сікорського

Спеціалізація "Інженерія логістичних систем"

ІНЖЕНЕРІЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Форма навчання: денна / заочна

Підготовка ведеться за технічним, економічним та інформаційним складником.

Наші студенти :

  • вивчають сучасні методи комп’ютерного проектування, розрахунків і оптимізації обладнання логістичних систем з використанням CAD/CAE/PLМ технологій, системи моніторингу і діагностики їх технічного стану;

  • розробляють енерго- і ресурсозберігаючі технології вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт;

  • опановують організацію і управління матеріальними та інформаційними потоками; маркетинг і менеджмент логістичних систем.

Випускники працюють: інженерами, конструкторами, технічними експертами, менеджерами підприємств (транспорту, торгівлі, машинобудування, будівельної індустрії, металургії, баз, складів, портів, залізничних станцій, представництв закордонних фірм), інспекторами державних контролюючих органів, викладачами ВНЗ, головними інженерами, керівниками підприємств.

Контакти

Адреса: 03056 Україна, м. Київ,

пр. Перемоги 37, корп. 1, к. 225

телефони: (044) 204-94-55

                    (044) 204-94-63

Е-mail mmi@kpi.ua 

© 2017 Механіко - машинобудівний інститут