МЕХАНІКО - МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

КПІ імені Ігоря Сікорського

Arrow
Arrow
Slider

Науково-дослідна робота 2828ф

«Основи теорії проектування різальних інструментів

для високошвидкісної обробки»

(керівник Н.С. Равська)

Визначені закономірності впливу окремих характеристик мікро- та мікрогеометрії різальної частини на стан контактних поверхонь інструменту та закони формування мікро та мікрогеометрії різальної кромки інструменту при магнітно-абразивному обробленні. Розроблено теорію формоутворення округлення різальної кромки для різних видів інструменту та оброблюваних матеріалів, умови процесу різання ними. Встановлені кінематичні закони, що забезпечують її макро- та мікрогеометрію та регламенти проведення магнітно-абразивного оброблення осьових інструментів. Розроблена теорія визначення геометрії різальної частини та її завантаження з врахуванням регламентів при її формуванні магнітно-абразивним обробленням в умовах високошвидкісної обробки. Розроблені рекомендації щодо формування макро- та мікрогеометрії при магнітно-абразивній обробленні багатогранних твердосплавних пластин.

За результатами роботи підготовлено до видання 1 монографію, підготовлено до захисту 1 докторську дисертацію, захищена 1 кандидатська дисертація (2 підготовлено до захисту), опубліковано 6 статей у фахових виданнях, 4 публікації у науково-метричних базах даних, зроблено 14 доповідей на конференціях в т.ч. 8 на міжнародних, отримано 2 патенти України. До виконання залучалось 10 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 5 магістерських робіт, 5 дипломних проектів.

Контакти

Адреса: 03056 Україна, м. Київ,

пр. Перемоги 37, корп. 1, к. 225

телефони: (044) 204-94-55

                    (044) 204-94-63

Е-mail mmi@kpi.ua 

© 2017 Механіко - машинобудівний інститут