Науково-дослідна робота ММІ – 2_1_2011р

«Дослідження стійкості штампів, зносостійкість та тріщиностійкість матеріалів»

(керівник Маковей В.О.)

Розроблено технологію та оснащення для поверхневого зміцнення ріжучих елементів штампів електроіскровим легуванням (ЕІЛ) твердим сплавом. Досліджено металографічні особливості ЕІЛ покриття і його зносостійкість на машині тертя М-22 та стенді для дослідження зносостійкості ножів при різанні дроту. Встановлено збільшення зносостійкості ріжучих елементів приблизно в 2 рази.

Проаналізовані результати експериментального дослідження динамічної тріщиностійкості сталей при ударно- імпульсному навантаженні. Дослідження динамічного руйнування твердих тіл при ударно-хвильовому навантаженні показує ряд ефектів, які суперечать класичним моделям міцності та тріщиностійкості.  Природа швидкісної залежності тріщиностійкості в теперішній час не до кінця вивчена. Залишається актуальним виявлення  фізичної природи затримки руйнування (інкубаційного часу). В експериментальних дослідженнях тріщиностійкості сталей встановлено ефект значного збільшення характеристики тріщиностійкості – критичного коефіцієнта інтенсивності напружень (КІН) при рості швидкості його зміни. Значення тріщиностійкості збільшується багаторазово у порівнянні зі статичним, як для сталей так і для полімерних матеріалів. Якщо  в статиці критичну величину КІН можливо рахувати константою при виконанні умов лінійної механіки руйнування, то в динаміці експериментально визначені критичні значення тріщиностійкості завісять від швидкості, способу прикладання навантаження  і не будуть константами. Вкладом в рішення  даної проблеми стала концепція інкубаційного часу. Запропоновано відмовитися від традиційного критерію та рахувати, що критичний стан наступає в тому разі, коли динамічний КІН  перевищує статичний на протязі деякого мінімального часу, який можливо рахувати константою матеріалу. Але достатньої перевірки запропонованої концепції немає.

Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладені дисципліни «Основи тертя, зношування та змащення» та виконані лабораторних робіт з цього курсу. Крім того  результати досліджень використані при виконані магістерських робіт за фахом

У звітному році з використанням результатів виконаної роботи підготовлено до друку монографію  «Прочность , разрушение и трещиностойкость материалов и конструкцій при імпульсних загрузках» , підготовлено та захищено 2 магістерські роботи. Опубліковано 2 статті, зроблено 2 доповіді на 2 наукових конференціях.

© 2018 Механіко-Машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org