Науково-дослідна робота ММІ – 2.1_2011р

«Вдосконалення існуючих та створення нових технологій і оснащення для інтенсифікації виготовлення виробів методами холодного об’ємного листового штампування»

(керівник: Калюжний В.Л.)

Розроблено новий спосіб комбінованого витягування вісесиметричних виробів з листових заготовок в двохконусних матриця спеціального профілю. В порівнянні з витягуванням в традиційній двохконусній матриці, застосування матриці спеціального профілю дозволяє в 2 рази збільшити продуктивність виготовлення за рахунок зменшення кількості переходів штампування та підвищити точність форми і розмірів виробів. З використанням методу скінченних елементів (МСЕ) створені математичні моделі процесів комбінованого витягування в традиційній двохконусній матриці та в двохконусній матриці спеціального профілю. Проведене комп’ютерне моделювання витягування у вказаних матрицях вісесиметричних виробів із алюмінієвого сплаву AL-3003 (умовна межа текучості  =80 МПа) та із нержавіючої сталі AISI-316 ( =380 МПа). Встановлено вплив геометричної форми матриці, відносної товщини заготовки на коефіцієнт витягування за один перехід, закономірності формозміни та деформуємість металу, напружено-деформований стан заготовок, зусилля витягування та кінцеві форми і розміри виробів. Показано, що використання матриці спеціального профілю дозволяє зменшити в 2-3 рази кількість переходів штампування. На основі результатів розрахунків було спроектоване та виготовлене штампове оснащення для витягування виробу із алюмінію AL-3003 на гідравлічному пресі ДБ2432. Проведені експерименти підтвердили результати моделювання.

Розроблено спосіб роздачі трубчастих заготовок конусним пуансоном спеціального профіля, в якому для збільшення ступеня деформації за один перехід, пуансону задається обертовий рух. З використанням МСЕ проведений розрахунковий аналіз такого способу роздачі. Встановлено вплив геометричної форми пуансона та кількості оборотів на граничну формозміну металу за один перехід, яка обмежується втратою стійкості стінки циліндричної частини заготовки. По результатах розрахунків спроектований пуансон спеціальної форми та пристрій для проведення експериментальних досліджень процесу роздачі з оберталь-поступальним рухом пуансона.

Викладені вище результати знайшли відображення в таких курсах: «Чисельні методи аналізу процесів обробки металів тиском», «Інтенсифікація процесів листового штампування, моделювання економічної динаміки, інформаційні системи в економіці,  системи підтримки прийняття рішень. У звітному році з використанням результатів виконаної роботи видано: 1 монографія, опубліковано 7 статей у фахових виданнях та 2 статті у виданнях, які входять до науково-метричної бази SCOPUS, зроблено 10 доповідей на конференціях в тому числі 6 на міжнародних. До виконання залучалось 8 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 4 магістерські роботи, захищена 1 кандидатська дисертація.

© 2018 Механіко-Машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org