Науково-дослідна робота 0114U001029

Інноваційний напрям:

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних

та гуманітарних наук.

ММІ – 1/ 2014 р.0114U001029

«Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

при трансфері технологій»

(керівники В.Б. Струтинський, О.А. Фоя)

Досліджено систему трансферу технологій в Україні. Розроблено шляхи комерціалізації інноваційних розробок за допомогою Національної мережі трансферу технологій. Проведено аналіз правового регулювання договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності для трансферу технологій. Розроблено рекомендації по застосуванню оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності відповідно до виду технологій. Досліджено аналіз ризиків комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності залежно від напрямку інноваційної діяльності. Розглянуто особливості застосування підходів до оцінки вартості прав об’єктів інтелектуальної власності, які містять конфіденційну інформацію.

Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні дисциплін: «Право інтелектуальної власності», де створено два нових практичних заняття на тему "Система трансферу технологій в Україні" та "Порядок розміщення технологій в Національній мережі трансферу технологій" та «Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Видано 2 навчальні посібники, опубліковано 5 статей у фахових виданнях, отримано 5 патентів на корисні моделі, зроблено 28 доповідей на конференціях в тому числі 11 міжнародних. За результатами наукових досліджень захищено 20 магістерських робіт та одна кандидатська дисертація.

Розробка перевищує світовий рівень робіт в напрямку теорії трансферу технологій в Україні. Планується використання розробленої теорії у галузевому машинобудуванні. Це дасть можливість суттєво вдосконалити практику застосування оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності відповідно до виду технологій.

© 2018 Механіко-Машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org