Науково-дослідна робота 2862п

"Розробка нових засобів діагностики міцності та надійності біомеханічних систем «кістка – суглоб - імплантат» з урахуванням пошкоджень біологічних тканин"

(керівник М.Г. Крищук)

Виготовлено зразки нових конструкцій вузлів лікувальних пристроїв з композиційних біосумісних матеріалів для стержневих апаратів зовнішньої фіксації (СтАЗФ) кісткових відламків людини. Проведено розрахункові та експериментальні випробовування жосткості та міцності натурних зразків для вузлів СтАЗФ при температурах навколишнього середовища. В 2015р заключено 2 договори про науково-технічне співробітництво між та комунальним закладом Київської обласної Ради “Київська обласна клінічна лікарня”, НТУУ «КПІ» і кафедрою ортопедії та травматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця «Дослідження біомеханічних властивостей систем остеосинтезу підвищеної ефективності для хірургічного лікування складних переломів кісток»

За результатами роботи   захищено 2 дипломні роботи спеціаліста та 2 магістерські дисертації. Виконано 5 доповідей на національних та 2 на міжнародних конференціях. Підготовлено до друку 2 наукові статті, опубліковано 4 наукові статті, в т.ч. 1 в міжнародному журналі (LysenkoR., KryshchukN. Simulationcomputermodellingofbiomechanicsofanteriorabdominalwall. The World Journal of Hernia and Abdominal Wall Surgey/ Іnternational Review of Education and Science/ №1 (8), Januare-June, 2015, Volume II, Suppl 2, 194-195).

Результати роботи впроваджені в практику закладів Міністерства охорони здоров’я в  методичних рекомендацій для науково обґрунтованих та клінічно випробуваних способів відновлення працездатності потерпілих з пошкодженнями кісток травматичного характеру – «Алгоритм надання комплексної діагностично-лікувальної допомоги пацієнтам з дефектами зубних рядів і генералізованим пародонтитом з використанням методу дентальної імплантації та СAD/CAE/CAM технологій».

© 2018 Механіко-Машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org