Науково-дослідна робота 2822п

«Розробка гідравлічних мехатронних систем машинобудування з високими показниками ефективності і надійності»

(керівник О.М. Яхно)

Розроблена математична модель пульсуючого потоку на виході шестеренного насосу. Результати моделювання, дозволили визначити раціональний профіль шестерень. Отримано рекомендації щодо, описання характеру впливу пульсацій на гідравлічний опір потоку в’язкої рідини.

Проведено аналіз принципових рішень способів фільтрування рідин. Обґрунтовано доцільність застосування вібраційного впливу на фільтрувальну перегородку з метою її регенерації. Запропоновано вібраційний вплив роботи за рахунок введення в рідину ультразвукових коливань. Це дозволить очищати фільтрувальну перегородку за допомогою ефектів, що супроводжують явище ультразвукової кавітації. При цьому рівень інтенсивності ультразвукових коливань повинен перевищувати поріг винищення кавітації за даних умов. Розроблено принципову схеми у конструкції ультразвукового фільтра. На запропоновану схему подано заявку на винахід. Розроблено та виготовлено експериментальний стенд. Проведені експериментальні дослідження процесу фільтрування в ультразвуковому полі, що дозволило розробити фізичну модель процесу та пояснити сутність ефектів, що супроводжують процес фільтрування в кавітаційному середовищі. Створена аналітична модель, за допомогою якої шляхом моделювання вдалося з’ясувати поведінку частинки забруднювача в ультразвуковому полі підвищеної інтенсивності та пояснити основні принципи ефекту фільтрування за таких умов. Матеріали експериментального та аналітичного дослідження процесу фільтрування в ультразвуковому полі оформлені у вигляді статей і передані до друку у фахові видання.

За результатами роботи захищено 7 магістерських робіт, опубліковано 6 статей у фахових виданнях, зроблено 16 доповідей на міжнародних конференціях, отримано 1 заявка, 2 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, захищена одна докторська та 2 кандидатських дисертації.

© 2018 Механіко-Машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org