Науково-дослідна робота 2805п

«Створення і дослідження високошвидкісних шпиндельних вузлів із затискними механізмами на модульному принципі для багатокоординатних верстатів нового покоління»

(керівник Ю.М. Кузнєцов)

За результатами досліджень визначено системні критерії структурно-інформаційної відповідності між електромагнітними і механічними системами. Вперше визначено і проаналізовано генетичну програму функціонального класу складних суміщених систем типу «Мотор-шпиндель». За результатами досліджень отримано наступні результати: визначено видовий склад систем «Мотор-шпиндель»; визначено інноваційний потенціал функціонального класу систем «Мотор-шпиндель»; створено інформаційно - методичне забезпечення для розв’язання задач інноваційного  проектування систем типу «Мотор-шпиндель»; виконано електромагнітні розрахунки двигуна головного приводу і лінійного двигуна приводу подачі шпинделя; виконано техніко-економічне обґрунтування і визначено технічний рівень якості мотор-шпинделя.

Розроблені варіанти схем шпиндельних вузлів з різними затискними механізмами, що вбудовані в мотор-шпиндель. Виконані розрахунки силових і жорсткістних характеристик для закладання в робочий проект.

Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні дисциплін: «Технологічне обладнання з паралельною кінематикою», де створено нову лабораторну роботу на тему "Дослідження видового складу системи «Мотор-шпиндель»".

Видано 1 монографія, опубліковано 6 статей у фахових виданнях, отримано 3 патенти на корисні моделі, зроблено 16 доповідей на конференціях в тому числі 8 міжнародних. За результатами наукових досліджень захищено 12 магістерських робіт.

© 2018 Механіко-Машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org