Науково-дослідна робота 2725п

«Керування параметрами топографії поверхні виробів програмованим

лазерним опроміненням»

(керівник - проф.Коваленко В.С.)

Створено технологію, для зміцнення поверхні металевих виробів та для очищення матеріалів від поверхневих забруднень (без шкідливих викидів продуктів лазерної ерозії в атмосферу. Створено технологію формування заданого мікрорельєфу поверхні виробу та обладнання для її реалізації, встановлено оптимальні режими лазерної обробки (швидкість переміщення лазерного променя, густина потужності, частота слідування імпульсів, величина розфокусування, крок між лунками). Розроблено математичне та програмне забезпечення для проектування нових видів мікрорельєфу поверхні зі зміцненим при поверхневим шаром та підвищеними експлуатаційними властивостями. Створена технологія та устаткування забезпечують можливість створення регульованого мікрорельєфу поверхні готових виробів (з наперед заданими властивостями), та забезпечує їх максимальні експлуатаційні здібності. Виготовлено експериментальнв зразки найбільш поширених виробів з оптимальним мікрорельєфом готових виробів. Розроблено нові види мікрорельєфу поверхонь, який утворений керованим розташуванням елементарних лунок. Зносостійкість обробленої поверхні виробів з вуглецевих сталей підвищується понад 3 рази. Створено макет устаткування для реалізації розробленої технології

Результати роботи впровадженні в навчальному процесі при виконанні нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів «Технологія лазерної обробки матеріалів» (новий розділ «Технологія лазерної обробки поверхні над короткими імпульсами» та «Новітнє застосування лазерів»), «Лазерне технологічне устаткування» (новий розділ «Устаткування для формування керованого мікрорельєфу»). Захищено дві кандидатські дисертації та проведено один попередній захист. Опубліковано дві монографії (одна за кордоном). Опубліковано 11 наукових статей (з них 6 – в журналах із наукометричних БД), опубліковано 9 доповідей на 4 міжнародних конференціях. Захищено, 5 магістерських робіт, 2 дипломні роботу спеціаліста

Розробка відповідає світовому рівню. Результати роботи впровадженл на ПАТ «Укрметмаш», ТОВ «У-імпл» та плануються до впровадження у ТОВ «Аквітек», ТОВ «ТОПАР», ВАТ «БОРЕКС» та інш.

© 2018 Механіко-Машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org