Науково-дослідна робота 2669ф

Підтема: «Розробка методу прогнозування ресурсу конструктивних елементів крила літака на стадії зародження макротріщини з урахуванням кінетики накопичення розсіяних пошкоджень».

Комплексної науково-дослідної роботи: «Вплив конструктивно-технологічних та експлуатаційних факторів на довговічність силових конструктивних елементів крила транспортного літака з функціональними отворами»

(керівник М.І. Бобир)

Отримано нову модель малоциклової втоми конструктивних елементів з функціональними отворами з врахуванням початкової технологічної пошкоджуваності. Запропоновано модель визначення залишкових напружень в конструктивних елементах крила літака з функціональними отворами з урахуванням кінетики накопичення пошкоджень при напрацюванні. Отримано комплекс експериментальних результатів по прогнозуванню ресурсу конструктивних елементів крила транспортного літака з функціональними отворами з урахуванням кінетики накопичення пошкоджень та основних параметрів експлуатаційних навантажень. Порівняно експериментальні та теоретичні залежності залишкового ресурсу роботи конструктивних елементів крила від впливу кінетики накопичення пошкоджень при напрацюванні. Встановлено основні закономірності кінетики накопичення пошкоджень при мало цикловій втомі. Підготовлено комплекс рекомендацій щодо підвищення несучої здатності відповідальних елементів конструкцій з отворами.

Результати роботи впроваджено в навчальному процесі: розроблено 2 нові лекції з  дисциплін: «Теорія пластичності та повзучості», «Міцність при змінних навантаженнях» Створено лабораторна робота «Вплив поверхневого пластичного деформування на малоциклову втому». Опубліковано 24 статі (з них 24 в журналах, що входять до науко метричних БД), 48 опубліковано доповідей (з них 24 міжнародних) конференціях. Захищено 2 магістерських роботи, 2 дипломні роботи спеціаліста. Захищена 1 кандидатська дисертація, (подано до захисту 2 кандидатських та 1  докторська).

Отримані результати відповідають світовому рівню та мають вагоме науково-практичне застосування. Запропоновано новий обґрунтований метод прогнозування ресурсу роботи конструктивних елементів крила літака з функціональними отворами з урахуванням кінетики накопичення пошкоджень. Підготовлено комплекс рекомендацій по вдосконаленню технологічних процесів виготовлення відповідальних елементів конструкцій.

Результати роботи планується використати в інженерній практиці КБ підприємств та організацій авіакосмічного комплексу України (ВАТ «УкрНДІАТ», ДП «Антонов», КБ «Південне». та інш.

© 2018 Механіко-Машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org