Nav view search

Navigation

Search

Наводимо програми 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

для здобуття наукового ступеня доктор філософії

для 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

13 Механічна інженерія

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

131 Прикладна механіка

 

Основна програма

 

Додаткова програма

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

133 Галузеве машинобудування

Основна програма

 

Додаткова програма