МЕХАНІКО - МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

КПІ імені Ігоря Сікорського

Спеціалізація "Лазерні системи в біології та медицині"

ЛАЗЕРНІ СИСТЕМИ В БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНІ

Форма навчання: денна

Студенти спеціалізації «Лазерні системи в біології та медицині» вивчають основи анатомії та фізіології людини, процеси що відбуваються в біосередовищах при дії концентрованих джерел енергії, особливості процесів в патологічних тканинах, способи та обладнання їх діагностики та лікування, лазерне обладнання, системи транспортування, фокусування, формування лазерних пучків з заданим розподілом при різних процесах, комп’ютерне моделювання процесів в біотканинах, принципи конструювання обладнання на базі лазерних, ультразвукових й інших джерел енергії.

Випускники можуть працювати керівниками та співробітниками лабораторій, науковими співробітниками в науково-дослідних установах біологічного та медичного спрямування, в конструкторських установах - як розробники медичного обладнання.

Контакти

Адреса: 03056 Україна, м. Київ,

пр. Перемоги 37, корп. 1, к. 225

телефони: (044) 204-94-55

                    (044) 204-94-63

Е-mail mmi@kpi.ua 

© 2017 Механіко - машинобудівний інститут