МЕХАНІКО - МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

КПІ імені Ігоря Сікорського

Спеціалізація "Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів"

ЛАЗЕРНА ТЕХНІКА ТА КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ ПРОЦЕСИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ

Форма навчання: денна / заочна

Студенти спеціалізації «Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів»:

  • Опановують фізико-математичні та технологічні основи процесів формоутворення виробів з різних, у тому числі й композитних матеріалів, включно з синтезом тривимірних виробів (Rapid Prototyping), управлінням фізико-механічними властивостями їх поверхневих шарів з використанням концентрованих джерел енергії (лазерного променю, електричного розряду, плазми тощо).
  • Набувають уміння розробляти та проектувати технологічне обладнання, створювати й використовувати програми керування для виробничих комплексів на базі систем CAD, CAM, CAE.

Випускники працюють керівниками державних структур директорами підприємств та фахівцями у різних галузях промисловості:

  • інженерами-дослідниками

  • конструкторами

  • технологами у науково-дослідних та проектних організаціях, що розробляють й впроваджують процеси і обладнання для фізико-технічної обробки матеріалів як в Україні, так і за її межами.

Контакти

Адреса: 03056 Україна, м. Київ,

пр. Перемоги 37, корп. 1, к. 225

телефони: (044) 204-94-55

                    (044) 204-94-63

Е-mail mmi@kpi.ua 

© 2017 Механіко - машинобудівний інститут