МЕХАНІКО - МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

КПІ імені Ігоря Сікорського

Конференция

Спеціалізація "Технології виготовлення літальних апаратів"

ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Форма навчання: денна / заочна

Спеціалізація «Технології виготовлення літальних апаратів» передбачає:

  • вивчення студентами сучасних технологічних процесів виготовлення деталей і складання вузлів, що застосовуються в авіабудуванні, які орієнтовані на застосування верстатів з числовим програмним керуванням, використання комп’ютерного проектування та конструювання в системах автоматизованого проектування CAD/CAM CATIA/DELMIA (Dassault Systemes);

  • спеціальні методи обробки титанових, алюмінієвих сплавів, композитних матеріалів та спеціальні методи складання; мови програмування.

Випускники працюють:

  • інженерами-технологами;

  • інженерами-дослідниками на підприємствах авіабудування, науково-дослідних та проектних організаціях, що є стратегічно важливими і входять в одну з найбільш наукомістких, базових галузей національної економіки.

Контакти

Адреса: 03056 Україна, м. Київ,

пр. Перемоги 37, корп. 1, к. 225

телефони: (044) 204-94-55

                    (044) 204-94-63

Е-mail mmi@kpi.ua 

© 2017 Механіко - машинобудівний інститут