МЕХАНІКО - МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

КПІ імені Ігоря Сікорського

Вступ

Спеціалізація "Динаміка і міцність машин"

ДИНАМІКА І МІЦНІСТЬ МАШИН

Форма навчання: денна

Спеціалізація «Динаміка і міцність машин» передбачає:

  • Вивчення методів та засобів дослідження динаміки і міцності машин й конструкцій різних галузей промисловості.
  • Математичне та комп’ютерне моделювання поведінки технічних систем при статичних і динамічних термосилових навантаженнях, надійність та їх довговічність.
  • Вивчення закономірностей, динамічних процесів, напруженого стану і міцності машин методами механіки, чисельної математики та їх комп’ютерного моделювання.

Наші випускники працюють: інженерами, конструкторами, керівниками відділів, викладачами ВНЗ, інженерами з комп’ютеризованих систем на фірмах «ПРОГРЕССТЕХ-Україна», «Boeing» та інших підприємствах міжнародного рівня.

Контакти

Адреса: 03056 Україна, м. Київ,

пр. Перемоги 37, корп. 1, к. 225

телефони: (044) 204-94-55

                    (044) 204-94-63

Е-mail mmi@kpi.ua 

© 2017 Механіко - машинобудівний інститут