Nav view search

Navigation

Search

Механіко-машинобудівний інститут

Спеціальність: 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Спеціалізація: "Інформаційні системи та технології в авіабудуванні"

вступники на освітню програму магістерської підготовки

№ п/п Прізвище Ім'я по Батькові Кількість балів Літера Цифрою
1 Маштабей Олександр Вадимович   С 4,0
2 Яшкін Леонід Олександрович   В 4,5