Nav view search

Navigation

Search

Nochnichenko Dovgopol SC2017

Проект "Штучний протез ко­лінного суглоба з адаптивними властивостями" спрямований на ви­рішення нагальної потреби – реабілітацію людей з ура­женими кінцівками, а саме на вдосконалення та розробку принципово нового адаптивного вітчизняного протеза колінного суглоба людини. Проект роз­роблявся для протезування, але може бути використаний у різних галузях промисловості для гасіння та поглинання механічних коливань у широкому діапазоні температур. Він забезпечує змін­ний режим демпфування та навантаження в процесі руху.

 

В основі роботи демпфера лежить принцип поглинання частини енергії руху шарнірного механізму та перетворення її в теплову енергію за рахунок в'язкого тертя на дросельних елементах. При цьому в конструкції демпферного пристрою передбачена автоматична компенсація теплового розширення ро­бочої рідини, що забезпечує стабільність характеристик, на­дійну та тривалу працездатність суглоба в різних кліматичних умовах. Необхідний широкий діапазон зміни швидкостей руху шарнірного механізму суглоба забезпечується застосуванням у конструкції демпферного пристрою пневматичної камери змінного об'єму, що знаходиться під надлишковим тиском.

Головною метою проекту стало створення діючого зразка демпферного пристрою з термостабільною характеристикою. Розроблено дослідні зразки пневмогідравлічного, магнітно- гідравлічного, магнітно-реоло­гічного інтелектуального демпфера. Термостабілізація демпфера реалізується шляхом застосування в його конструкції спеціальних термочутливих модулів, що дозволяють стабілізувати зусилля на штоку демпфера залежно від зміни температури навколишнього середовища, режимів та умов експлуатації.

Фахівці ММІ, ІФФ, ПБФ КПІ ім. Ігоря Сікорського розробили сучасний полегшений високо­якісний пневмогідравлічний протез, який не поступається світовим аналогам. За підтримки ТОВ "МЕДІКАЛ-ПРО" та небайдужих людей на підприємствах безкоштовно виготовлені перші зразки вітчизняних протезів. Автори проекту – співробітники та студенти кафедри прикладної гі­дроаеромеханіки і механотро­ніки: О.Ф.Луговський, О.В.Узунов, І.В.Ночніченко, О.С.Га­лецький, М.М.Довгополий, С.В.Струтинський, А.І.Зі­лінський, Д.В.Костюк. Проект "Штучний протез колінного суглоба з адаптивними властивостями" за підсумками конкурсу стартапів "Sikorsky Challenge" отримає фінансову підтримку від Фонду науково-технічного розвитку України ім. академіка В.С.Міха­левича та премію Пре­зиден­тського фонду Л.Д.Куч­ми "Україна".

На даному етапі авторами розроблено демпферні прист­рої з можливістю адаптації до змінних умов експлуатації та режимів роботи. Конструкція демпфера протеза колінного суглоба має модульне компонування, що дозволить здешевити і спростити ремонт та забезпечити швидке переналаштування демпфера під індивідуальні параметри. Також виконується виготовлення магнітно-гідравліч­ного та магнітно-реологічного демпфера, які мають високу швидкодію і глибину регулю­вання та збільшений термін експлуатації порівняно з відомими аналогами. В майбутньому планується створити високоякісний інтелектуальний протез колінного суглоба.

За матеріалами:http://kpi.ua/print/15049