МЕХАНІКО - МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

КПІ імені Ігоря Сікорського

Arrow
Arrow
Slider

Госпдоговірна тема 02_14

Розробка основних вузлів обладнання для високочастотної вібраційної обробки

деталей мікрорізанням з формуванням спеціального профілю

(керівник Струтинський В.Б.)

Розроблено технічні пропозиції по розробці обладнання для високочастотної вібраційної обробки деталей мікрорізанням. Створені методика визначення параметрів інструменту, що використовується в процесі обробки та методика визначення характеристик оброблених поверхонь із спеціальним мікрорельєфом.

 

Контакти

Адреса: 03056 Україна, м. Київ,

пр. Перемоги 37, корп. 1, к. 225

телефони: (044) 204-94-55

                    (044) 204-94-63

Е-mail mmi@kpi.ua 

© 2017 Механіко - машинобудівний інститут