Nav view search

Navigation

Search

Розробка основних вузлів обладнання для високочастотної вібраційної обробки

деталей мікрорізанням з формуванням спеціального профілю

(керівник Струтинський В.Б.)

Розроблено технічні пропозиції по розробці обладнання для високочастотної вібраційної обробки деталей мікрорізанням. Створені методика визначення параметрів інструменту, що використовується в процесі обробки та методика визначення характеристик оброблених поверхонь із спеціальним мікрорельєфом.