Nav view search

Navigation

Search

Центр післядипломної освіти (ЦПДО ММІ НТУУ "КПІ") Центр післядипломної освіти ММІ НТУУ “КПІ” створено наказом ректора НТУУ “КПІ” № 1-165 від 30.12.1999 р. у відповідності з рішенням Вченої ради ММІ, протокол № 3 від 29.11.1999 р., як структурний підрозділ Механіко-машинобудівного інституту НТУУ “КПІ”. У своїй діяльності ЦПДО ММІ НТУУ “КПІ” керується діючим законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом НТУУ “КПІ”, Положенням про Механіко-машинобудівний інститут та Положенням про ЦПДО ММІ НТУУ “КПІ”. ЦПДО ММІ НТУУ “КПІ” працює на підставі ліцензії МОН України АА № 109798 від 26.07.2001 року (п. 40), що видана Міністерством освіти і науки України. ЦПДО ММІ НТУУ “КПІ” створено з метою надання другої вищої освіти та здійснення перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою, що зайняті у машинобудівній та суміжних галузях виробничого комплексу України, викладачів Вищих навчальних закладів (ВНЗ), поглиблення їх професійних знань і умінь, ознайомлення з новітніми науково-технічними досягненнями у галузі машинобудування. Основні напрямки діяльності центру:

  • друга вища освіта на базі кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра;
  • надання післядипломної освіти (підвищення кваліфікації, перепідготовка, стажування) на базі освітньо-професійних програм спеціаліста та магістра з напрямку “Інженерна механіка”;
  • підготовка магістрів на базі кваліфікаційного рівня спеціаліста;
  • підвищення кваліфікації фахівців з повною вищою освітою, що зайняті у машинобудівній та суміжних галузях виробничого комплексу України;
  • підвищення кваліфікації викладацького складу вищих закладів освіти машинобудівного профілю всіх рівнів акредитації;
  • розповсюдження і пропаганда науково-технічних знань;
  • створення методичних засад та методичне забезпечення освіти у сфері підготовки фахівців для машинобудівного комплексу України;
  • виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на вирішення актуальних проблем машинобудування.
  • проведення консультацій та семінарів.

Керівник ЦПДО, д.т.н., професор Тітов Вячеслав Андрійович тел. (044) 241-86-99.