Nav view search

Navigation

Search

Галузева науково-методична лабораторія віртуальних засобів навчання з інженерної механіки

Про лабораторію: Галузева науково-методична лабораторія віртуальних засобів навчання з інженерної механіки (далі - Лабораторія) створена наказом ректора НТУУ "КПІ" № 1-146 від 19 жовтня 2001 р., у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 532 від 19.07.2001р., як структурний підрозділ механіко-машинобудівного інституту, на базі кафедри технології машинобудвання. У своїй діяльності Лабораторія керується діючим законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Стандартами НТУУ "КПІ" і механіко-машинобудівного інституту та Положенням про Лабораторію. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію Лабораторії приймає Міністерство освіти і науки України за поданням НТУУ "КПІ". Лабораторія створена з метою розробки та впровадження в навчальний процес прикладних програм для практичних та лабораторних робіт з моделювання реальних процесів металообробки, програмних продуктів з дисциплін за напрямом Інженерна механіка. Основні напрямки діяльності Лабораторії:

  • розробка пакетів прикладних програм для забезпечення навчального процесу з дисциплін підготовки бакалаврів за напрямом Інженерна механіка, спеціалістів і магістрів за наступними спеціальностями цього напряму;
  • експертиза, аналіз та узагальнення розробок викладачів ВЗО України, фахівців машинобудівного виробництва для їх використання в програмних продуктах Лабораторії;
  • розробка навчально-методичного забезпечення для пакетів прикладних програм і підготовки відповідних фахівців за віртуальними засобами навчання;
  • співробітництво з НАН України, вищими закладами освіти, науково-дослідними інститутами та іншими підприємствами (в тому числі іноземними), незалежно від форм власності;
  • індивідуальна робота зі студентами та їх залучення до науково-дослідної роботи;
  • організація, проведення та участь у національних і міжнародних конкурсах навчальних програм, науково-методичних і науково-технічних конференціях.